کانی های سیلیکاتی

کانی های سیلیکاتی
  • تاریخ درج : 1399/04/1
  • تعداد بازدید :1480

کانی های سیلیکاتی عمدتا از سنگ های آذرین و دگرگونی هستند. همچنین ساختار سیلیکات ها در ساختمان اغلب سنگ های رسوبی مانند ماسه سنگها و شیلها وجود دارند. به علاوه بعضی از آنها از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت و از پرمصرف ترین مواد اولیه در صنایع سرامیک می باشند. کانی ها می توانند در طی واکنش های بیوشیمیایی موجودات زنده نیز به وجود آیند. برای مثال پوسته سیلیسی رادیولرها و پوسته آهکی دوکفه ای ها و مرجانها از این گروه هستند. همچنین کانی ها ممکن است بر اثر تجزیه مواد آلی حاصل شوند. سنگها از اجتماع کانیها تشکیل می شوند و به ندرت ممکن است سنگ فقط از یک کانی تشکیل شود. زغال سنگ و نفت از نظر ترکیب ناهمگن بوده و جزء مواد آلی هستند، لذا سنگ محسوب نمی شوند. مواد مهندسی مثل فولاد و چدن، دیرگدازهای پلاستیک ها و نیز موادی مانند کهربا نیز جزء کانیها و سنگها به حساب نمی آیند. کانی هایی که از نظر اقتصادی با ارزش هستند، به نام ” کانه ” مشهورند. سنگ هایی که دارای کانیهای قابل استفاده در صنعت هستند، ”سنگ معدن ” نامیده می شوند.
مطالعه ترکیب شیمیایی کانی ها توسط تجزیه شیمی تر و یا استفاده از دستگاههایی مانند الکترون میکروپروب و فلورسانس پرتو ایکس امکان پذیر است. امروزه برای مطالعه دقیق ساختار کانی ها از دستگاههای علمی پیشرفته، مانند طیف سنجی نشری، جذبی، و جرمی، ساختار، فاز و ترکیب شیمیایی درون مواد مهندسی بلوری را بررسی کرده و ساختار کریستالوگرافی آنها را بدست می آورند.