كسب گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت کانی کاو کاشان

كسب گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت کانی کاو کاشان
  • تاریخ درج : 1399/02/2
  • تعداد بازدید :1051

شرکت کانی کاو موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 شد.

شرکت کانی کاو کاشان به عنوان یکی از پیشگامان در صنعت تولید پودرهای میکرونیزه معدنی طی سالهای اخیر بهبود مستمر فرآیند ها را سرلوحه کارخود قرار داد که پس از برگزاری دوره‌های آموزشی و ممیزی داخلی و  ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت، این مهم در شرکت کانی کاو اتفاق افتاد و در پایان سال 95 موفق به احراز صلاحیت و دریافت گواهی استاندارد ISO 9001-2015 گردید. 
دریافت این گواهینامه، ابتدای راه تلقی شده و تأییدی برای تداوم حرکت در مسیر ارائه خدمات مطلوب است و امیدواریم روز به روز گام های جدیدی در ادامه استقرار این سیستم برداشته و در مسیر تعالی و بهبود مستمر ارائه خدمات حرکت کنیم.


 همچنین،تکنسین آزمایشگاه این شرکت در حال آماده سازی سازمان برای استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO 17025 است و در آینده نزدیک شاهد رسیدن به این موفقیت و همچنین استقرار سایر سیستم های مدیریتی به منظور ارتقای کیفیت خدمات شرکت کانی کاو خواهیم بود.

بازرگانی شرکت کانی کاو کاشان