نمک حفاری

توضیحات نمک حفاری
سفارش
نام لاتین : Drilling Salt کد : 0018 نوع بسته بندی : جامبو بگ

در صنعت نفت، نمک حفاری برای افزایش تراکم گل و لای و خاک مورد استفاده قرار می گیرد.

نمک حفاری موجب می شود تا دکل حفاری امن و کارامد تری ایجاد شود.

مقدار زیادی از نمک حفاری برای تسهیل حفاری زمینی مورد نیاز است. اگرچه نمک حفاری ممکن است به طور گسترده در حفاری دریایی نیز استفاده شود. نمک حفاری در کنترل ترکیب شیمیایی محلول حفاری نقش مهمی را ایفا می کند. این نمک با بی کربنات سدیم، آهک، دولومیت و ژیپس همراه است. محلول حفاری بر غلظت، وزن مخصوص، سرعت حفاری و دستگاههای حفاری وابسته است.

در ایجاد گل حفاری پایه آبی از آب نمک به عنوان سیال حفاری استفاده می کنند. این محلول نسبت به آب خالص به دلیل وجود نمک، 10% مزیت بیشتری دارد.
در تهیه گل حفاری، تحت فشار دریایی نفت خام و گاز طبیعی، از نمک حفاری به عنوان یک ماده معدنی استفاده می شود.