اسید کلریدریک

توضیحات اسید کلریدریک
سفارش
نام لاتین : Chloridric acid کد : 0027 نوع بسته بندی : _

در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز از گل حفاری استفاده می‌شود، اما در حین استفاده از گل حفاری، ارتباط سازند و ستون چاه در هنگام حفاری قطع می‌شود به این صورت که ذرات جامد در گل حفاری در خلل و فرج سازند رخنه کرده و باعث قطع یا کاهش ارتباط سازند با ستون چاه می گردند . 

پس از اتمام کار دکل حفاری و حفر چاه، برای این‌که ارتباط سازند و ستون چاه ایجاد شود و نفت یا گاز جریان یابد، می بایست ذرات گل حفاری را از روی دیواره سازند از بین برد که برای این کار از روش اسید کاری استفاده گردد. 

گرچه تعداد زیادی از ترکیبات اسیدی در صنعت نفت موجود است ولی تعداد معدودی از این اسیدها در انگیزش چاههای نفتی استفاده می‌شوند که شامل اسیدهای معدنی (اسیدهای قوی)، اسید کلریدریک (HCl ) و اسید فلوریدریک (HCl:HF) هستند. از دیگر اسیدهای معدنی می‌توان به اسید سولفامیک، اسید سولفوریک و اسید نیتریک اشاره کرد.

اسید کلریدریک نیز به عنوان یک اسید معدنی در انگیزش چاههای نفتی استفاده می‌شود.