سود پرک

توضیحات سود پرک
سفارش
نام لاتین : Caustic soda کد : 0026 نوع بسته بندی : _

سود پرک یا هیدروکسید سدیم با فرمول شیمیایی NaOH دارای ترکیبی یونی، متشکل از کاتیون مثبت Na+ و آنیون منفی OH- است بدین جهت به شدت با آب و رطوبت واکنش می دهد. این ماده در حالت مایع بسیار خطر آفرین است از اینرو در صنعت آن را به شکل جامد تولید می کنند. سود پرک با نام هایی چون کاستیک سودا و سود سوز آور نیز معرفی می گردد. کاستیک سودا به عنوان یک باز قوی در صنایع گوناگونی از قبیل پزشکی، نساجی و تولید کاغذ استفاده گسترده ای دارد.

کاربرد سود پرک در صنعت حفاری 
* سود پرک درحفاری چاه های نفتی و برای تولید گل حفاری، به منظور فراهم آوردن محیط قلیایی برای عملکرد بهینه پلیمرها، وهمچنین کاهش میزان یون منیزیم مورد استفاده قرارمی گیرد.
* از دیگر مزایای استفاده سودسوزآور در سیال پایه آبی می توان به نقش آن برای جلوگیری از خوردگی تجهیزات حفاری که در طول عملیات حفاری همواره در معرض آب و اسید قرار دارند اشاره کرد. حتی در صورت حضور گاز سولفید هیدروژن که ماده ای بسیار خطرناک و کشنده است، سودپرک به عنوان یک باز قوی می تواند تا حدی سیال حفاری را دربرابر این گاز و خطرات ناشی از آن محافظت کند.
* دیگر آنکه در مواقعی که مته در اعماق زیاد به لایه گاز یا نفت (در حفاری‌های نفت و گاز) می‌رسد ستون گل مانع می‌شود که گاز یا نفت از منافذ لایه مذکور که ممکن است فشار زیاد هم داشته باشد بروی چاه راه یابد. به همین جهت غلظت و وزن گل حفاری باید بیش از وزن آب و بحدی باشد که بتواند فشار لایه متخلخل مذکور را خنثی کند.