گوگرد

توضیحات گوگرد
سفارش
نام لاتین : Sulfur کد : 0025 نوع بسته بندی : _

گوگرد یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن S و عدد اتمی آن 16 می‌باشد. گوگرد یک نافلز فراوران بی‌بو ، بی‌مزه و چند ظرفیتی است که بیشتر به شکل کریستالهای زرد رنگ که در کانی‌های سولفید و سولفات بدست می‌آید شناخته شده می‌باشند. 

گوگرد زرد در اصل گوگرد با خلوص بالا می باشد به دلیل اینکه این عنصر در حالت خالص دارای ساختار کریستالی به رنگ زرد کم رنگ است. بنابراین هر چقدر میزان زردی سولفور زیادتر باشد نشان دهنده ی خلوص بالا تر آن می باشد.

گوگرد با وجود مهمترین مشتق خود یعنی اسید سولفوریک یکی از مهمترین عناصر مواد خام صنعتی می باشد که برای هر قسمت از صنعت اهمیت بسزایی دارد.

تولید اسید سولفوریک مهمترین استفاده از گوگرد می باشد و مصرف اسید سولفوریک نیز به عنوان شاخصی برای جوامع توسعه یافته صنعتی در نظر گرفته می شود.
ترکیبات شیمیایی زیادی وجود دارند که عنصر گوگرد در ساختار مولکولی آن ها وجود دارد، نفت خام نیز از نظر وجود این عنصر به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ دسته اول، نفت خام سنگین نام دارد که مقدار گوگرد در آن بیش از 1% است
 دسته دوم، نفت خام سبک نام دارد که میزان این عنصر در آن کمتر از حدود 1% است. دسته دیگری از ترکیباتی که گوگرد در آن ها وجود دارد، نمک های سولفات هستند.