کلراید آمونیوم

توضیحات کلراید آمونیوم
سفارش
نام لاتین : Ammonium chloride کد : 0024 نوع بسته بندی : _

 کلرید آمونیوم
نشادر یا کلرید آمونیوم با فرمول شیمیایی NH4Cl یک ترکیب غیرآلی است که به صورت نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب می باشد ، محلول آمونیوم کلرید یک اسید ملایم است. این محصول واکنش هیدروکلریک اسید و آمونیاک است.
کاربرد آمونیوم کلرید:

امونیوم کلرید در یک محلول آبدار ۵٪ برای رفع مشکل تورم دیواره‌های رسی چاه‌های نفت استفاده می‌شود. همچنین از نشادر به عنوان الکترولیت در باتری‌های روی کربن استفاده می‌شود.
به عنوان یک منبع نیتروژن در کودهایی مانند کلرو آمونیوم فسفات برای کشت برنج و گندم می باشد. در زمان های قدیم از کلرید آمونیوم (نشادر) جهت تهیه دهنده کلر به منظور افزایش رنگ‌های آبی و سبز یون‌های مس در شعله استفاده می‌شده است.
بیشترین استفاده از این ماده در باتری‌های سلول خشک به عنوان الکترولیت می‌باشد.