کلسیم کلراید

توضیحات کلسیم کلراید
سفارش
نام لاتین : Calcium chloride کد : 0023 نوع بسته بندی : _

کلسیم کلراید یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با فرمول مولکولی CaCl2 است که در دمای اتاق دارای ظاهری به شکل کریستال های سفیدرنگ است. CaCl2 یک ترکیب یونی متشکل از کلسیم و کلر است که دارای میزان حلالیت قابل توجهی در آب است. در مقیاس تجاری این ترکیب به صورت ذرات گرانولی , پودر  و یا محلول مایع 30% تا 40% از آن , به فروش می رسد. کلسیم کلرید را می توان به صورت طبیعی از تصفیه و پالایش شوراب ها استحصال کرد. این کار را با خنثی سازی اسید هیدروکلریک با سنگ آهک انجام می دهند. هم چنین KCl را می توان در طی فرایند تولید کربنات سدیم به عنوان یک محصول جانبی تولید کرد.

در گل حفاری مبتنی بر نفت، کلرید کلسیم به عنوان عامل تورم عمل می کند. این مایعات در تأسیسات نفتی و عملیات تعمیر و نگهداری برای کاهش فعالیت آب و ایجاد نیروهای اسمزی برای جلوگیری از جذب آب توسط شیل استفاده می شود.

انواع کلسیم کلراید عبارتند از:
خالص شیمیایی
فوق العاده خالص
صنعتی